Kontakty: Základní škola AMOS, školská právnická osoba, Cihelní 1620/6, 79201, Bruntál, tel: 554717531, 723765489, zsamos@seznam.cz

TENIS

 

TENISOVÁ AKADEMIE

Vážení rodiče,

představuji Vám nabídku pravidelného ZÁJMOVÉHO KURZU pro žáky naší školy TENIS 2020, která navazuje na lyžování a rozšiřuje možnosti pravidelného, tudíž celoročního sportování Vašich dětí na naší škole. Nabídka se sestává z pravidelného, dobrovolného hraní tenisu, pod odborným vedením trenéra vždy v pondělí - pátek v měsících:

ČERVEN 2020 (1 x TÝDNĚ) - kurzy proběhnou v homogenních školních - tréninkových skupinách, abychom co nejvíce snižovali možnost přenosu koronaviru, způsobující onemocnění COVID-19.

ČERVENEC 2020 a SRPEN 2020 (2 x TÝDNĚ) vždy v úterý a čtvrtek od 08.00 - 12.45 hod., přičemž společný tréninkový čas jednotlivých skupin dětí bude dohodnutý na konci června.

ZÁŘÍ - ŘÍJEN (2 x TÝDNĚ) - pokud to hygienická situace (COVID-19) a počasí dovolí.

Pravidelné tréninky zajišťuje Základní škola AMOS, školská právnická osoba, Cihelní 6, Bruntál v tenisovém areálu partnerského Tenisového klubu Bruntál, z. s., Mlýnská 8, Bruntál (vedle Úřadu práce v Bruntále). Více podrobnějších informací o tenise v Bruntále se dozvíte na www.tkbruntal.cz

Odpovědný vedoucí tenisových tréninků: Mgr. Petr Novotný, ředitel ZŠ AMOS, š.p.o., mobil: 723 765 489, tenisový trenér III. třídy.

V případě zájmu jsme připraveni se věnovat úplným začátečníkům i mírně pokročilým. Jedinečnost této naší nabídky spočívá v pravidelnosti tenisového tréninku, který bude zahájen vždy po skončení poslední vyučovací hodiny a školním obědě. Děti se převlečou ve školní družině pod dohledem paní vychovatelky a společně s trenérem (Mgr. Petr Novotný) se přesunou do tenisového areálu partnerského Tenisového klubu Bruntál, z.s.

Po skončení tréninku:

1) můžete si děti vyzvednout v areálu Tenisového klubu Bruntál, Mlýnská 8 Bruntál,

2) trenér je odvede zpět do školy a předá do oddělení školní družiny (neplatí v průběhu prázdnin),

3) děti na základě Vašeho písemného souhlasu mohou odejít samostatně domů či jiných zájmových útvarů.

Na základě dohody s Tenisovým klubem Bruntál (TK Bruntál) z. s., je podmínkou pro celosezónní využívání tenisového areálu nezbytné přihlášení dětí do tréninkového programu TK Bruntál, z. s. "Školička závodní" a provedení úhrady 1500,-Kč za dítě na účet TK Bruntál z. s. Přihlášku dětí do Tenisového klubu Bruntál, z.s. prostřednictvím registračního formuláře pro rok 2020 provedete elektronicky na www.tkbruntal.cz (viz.co vše v sobě tato platba zahrnuje), ale především:

TENISOVOU RAKETU A MÍČKY NA TRÉNINK ZAPŮJČÍ ŠKOLA a TENISOVÝ KLUB!!!

Veškeré podrobné informace k organizaci tenisových tréninků obdrží rodiče zájemců od ředitele školy na jeho mobilu: 723 765 489.

Nezbytnou podmínkou účasti v ZÁJMOVÉM KURZU TENIS 2020, je vyplnění elektronické přihlášky, viz. www.tkbruntal.cz "Přihláška do závodního tréninkového programu" a úhrada částky 1500,- Kč na účet TK Bruntál, podle pokynů na titulní stránce webu Tenisový klub Bruntál, z. s., Mlýnská 8, Bruntál: viz.odkaz (ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020).

Oficiální stránky ZŠ AMOS - © Mary 2020

TOPlist