Kontakty: Základní škola AMOS, školská právnická osoba, Cihelní 1620/6, 79201, Bruntál, tel: 554717531, 723765489, zsamos@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Naše filosofie

„Škola tak, jak ji neznáte, ale určitě byste do ní chtěli chodit. Máme totiž pro vaše dítě to nejlepší.“

Základní škola Amos, školská právnická osoba, Cihelní 1620/6 je soukromou základní školou podporující a rozvíjející kvalitní vzdělávání a výchovu, založené na principech osobního, individuálního přístupu a rovnocenného vztahu mezi žáky, pedagogy a rodiči.

Stojí na pevných základech vzájemného respektu, tolerance, uznání chyby a odpuštění, bezpečí, otevřenosti, odpovědnosti, spolupráce, důvěry, práva a svobodného přístupu k informacím. A to vše se neformálně odehrává v tradicích humanity, etiky, v duchu ideálů a hodnot obsažených v učení Jana Amose Komenského.

Základní škola Amos, š. p. o. je základní škola organizovaná prvním stupněm základní školy a školní družinou. Je součástí systému vzdělávání v České republice, a poskytuje vzdělávání žáků na prvním stupni základní školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve své práci klade důraz především na individuální přístup k jednotlivým žákům při jejich vzdělávání i mimoškolních aktivitách, ale především se však zaměřuje všemi svými zaměstnanci na soustavném a trvalém vytváření bezpečného a vlídného školního prostředí pro žáky, jejich rodiče i pedagogy školy. Zároveň upřednostňuje vzájemnou spolupráci nejen se zákonnými zástupci vzdělávaných žáků, ale též s ostatními sociálními a institucionálními partnery na území města Bruntálu, což zcela nepochybně pozitivně ovlivňuje její rozvoj i výsledky školního výchovně vzdělávacího procesu.

NEGRAMOTNÍ 21. STOLETÍ NEBUDOU TI, KTEŘÍ NEBUDOU UMĚT ČÍST A PSÁT, ALE TI, KTEŘÍ SE NEBUDOU UMĚT UČIT, ODNAUČIT A PŘEUČIT.

Alvin Toffler

Oficiální stránky ZŠ AMOS - © Mary 2023

TOPlist